Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στο οδικό τμήμα Δημάριο – Σύνορα του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού με την ονομασία «Ξάνθη-Σύνορα», με την παράδοσή του να βρίσκεται μόλις λίγους μήνες μακριά.

Το έργο στο τμήμα δημοπρατήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018 και συμβασιοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019. Ο δρόμος έχει μήκος 8 χλμ. και αποτελεί το βορειότερμα τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

Ο κάθετος αυτός άξονας (70) συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων.

Ο κάθετος άξονας θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, λόγω των εμπορικών και γενικότερων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν, τόσο στην πόλη της Ξάνθης και σε ολόκληρη τη Θράκη όσο και στην ενδοχώρα της Βουλγαρίας (Σμόλιαν, Φιλιππούπολη, κλπ).

Η βούληση υλοποίησης του άξονα αυτού, εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 1998.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, καθόρισε για όλο τον άξονα, τόσο σε ελληνικό όσο και βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους 7,5μ./10,5μ.) και ταχύτητα μελέτης 60 χλμ.

Εντός της ελληνικής επικράτειας, το μήκος του άξονα ανέρχεται σε 49 χλμ. περίπου, εκ των οποίων στα 40 χλμ. (τμήμα “Ξάνθη-Εχίνος-Δημάριο”), ο υφιστάμενος δρόμος παρουσιάζει μειωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα Ve=30 km/h περίπου) και στα επόμενα 9 χλμ. (τμήμα “Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”), υπάρχει μόνο ένας δασικός χωματόδρομος