Έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ με σαρωτικές αλλαγές πρότεινε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του σήμερα το πρωί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης, υπό την σκιά του κειμένου διαφωνίας των «87» μελών.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις αλλαγές του καταστατικού του κόμματος που θα πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η εφαρμογή διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας, κεφαλαίων, η απλοποίηση της δομής του κόμματος.

Παρουσίασε, μάλιστα, κάποιες πρώτες « ιδέες προς συζήτηση », όπως είπε, προκειμένου να υλοποιηθούν. Μεταξύ αυτών είναι η αντικατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής με το Εθνικό Συμβούλιο Μελών το οποίο μεταξύ άλλων «θα καταρτίζει και επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος».

Αναλυτικά η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη:

Συγκεκριμένα στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία είχε έντονο το στοιχείο της αυτοκριτικής, αλλά και αιχμές, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Προς αυτή την κατεύθυνση, εισφέρω ήδη από σήμερα και από αυτό το βήμα τις ιδέες προς συζήτηση και επεξεργασία Να ενεργοποιήσουμε τις Δημοτικές Επιτροπές Μελών, καταργώντας τις ΟΜ, οι οποίες θα είναι κατά κύριο λόγο Ψηφιακές Συνελεύσεις Μελών, επιφορτισμένες με:

– τη Διαβούλευση Θέσεων & Προγράμματος.
– τα Εσωτερικά Δημοψηφίσματα και
– τις Προκριματικές Εκλογές.

– Να καταργήσουμε τις Νομαρχιακές Επιτροπές, ενεργοποιώντας τις Περιφερειακές Επιτροπές Μελών.

– Να αντικαταστήσουμε την Κεντρική Επιτροπή με το Εθνικό Συμβούλιο Μελών (ΕΣ.ΥΜ.), το οποίο θα αποτελείται από 201 μέλη (στα οποία θα μετέχουν ex officio 20 Συντονιστές & 20 Αναπληρωτές Συντονιστές των Περιφερειακών Επιτροπών Μελών). Το όργανο αυτό:

Θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) όπου και θα καταρτίζει και επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος.

Ειδικότερα :

Ιανουάριος : Ετήσιο Πλάνο Δράσης (Action Plan).

Ιούλιος : Εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης του πλάνου δράσης και ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, θα λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Θα εκλέγει τον/την Γραμματέα, τον/την Συντονιστή/τρία Οργανωτικού και την Οργανωτική Επιτροπή του κόμματος.

Θα εκλέγει το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών.

Θα εκλέγει τους Συντονιστές & Αναπληρωτές Συντονιστές των Τμημάτων.

Αντί Πολιτικής Γραμματείας, Πολιτικό Συμβούλιο μελών

Στη θέση της Πολιτικής Γραμματείας, προτείνω το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 21 Μέλη: τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Συντονιστή Οργανωτικού του κόμματος, τον Επικεφαλής της Κ.Ο (σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν είναι βουλευτής), τον Γραμματέα και τον Διευθυντή της Κ.Ο.

Θα συμπληρώνεται με την εκ περιτροπής ετήσια συμμετοχή κατά 50% των βουλευτών της ΚΟ και κατά 50% των συντονιστών των Τμημάτων

Τέλος, προτείνω την Εθνική Συνέλευση Μελών (Τακτικό Συνέδριο), που θα συγκαλείται κάθε 3 χρόνια και στην οποία θα μετέχουν ως σύνεδροι σε ποσοστό 10% και μέλη του κόμματος κατόπιν κλήρωσης».