Απόψε την νύχτα και συγκεκριμένα στις 03.00 αλλάζει η ώρα και τα ρολόγια πρέπει να δείξουν 04.00, σύμφωνα με οδηγία από τις Βρυξέλλες προς τις χώρες – μέλη της ΟΝΕ.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 31 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 3 π.μ. σε 4 π.μ. Αυτό κατά την άποψη των ιθυνόντων της Ε Ε συμβάλλει στην καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου και στην βέλτιστη απόδοση των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ενέργεια.

Η αλλαγή βασίζεται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.
Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η θερινή ώρα εφαρμόζεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, για επτά μήνες, και η χειμερινή (ή ηλιακή ώρα) ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με εφαρμογή για πέντε μήνες.