Διοικητικά πρόστιμα «μοίρασε» η Πυροσβεστική, για πρόκληση πυρκαγιάς αλλά και για θερμές εργασίες. Ενώ όμως καίγεται η χώρα τα εν λόγω πρόστιμα μόνο ως εξευτελιστικά μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού κινούνται μεταξύ 200 και 5.000 ευρώ.

Όταν δηλαδή ένας κάνει “θερμές εργασίες” (άραγε υπάρχουν και κρύες;) με κίνδυνο να λαμπαδιάσει ο τόπος έρχεται η πυροσβεστική και του επιβάλλει πρόστιμο 400 ευρώ. Και φυσικά ο άνθρωπος γελάει. Βέβαια δεν φταίει η πυροσβεστική. Η ευθύνη βαρύνει τους γραφειοκράτες των υπουργείων, που νομοθετούν. Αν διαβάσει κανείς τι προβλέπει  το
άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’27) θα πει σίγουρα ότι αυτή η χώρα δεν θα ανασάνει με τίποτα.

Και μάλιστα στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής δεν αναφέρονται ούτε ονόματα, ούτε τα ποσά των προστίμων, ίσως για να μη εκτεθούν οι παραβάτες… Αυτά τα βρίσκει κανείς ανατρέχοντας στο νόμο.

Ανακοίνωση χωρίς ονόματα και ποσά

Ιδού η  ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, στην Τ.Κ. Φανερωμένης του δήμου Φαρκαδόνας Θεσσαλίας, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων.

»Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στην Τ.Κ. Ασπροβάλτας του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρού.

»Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου σε άνδρα για εκτέλεση θερμών εργασιών, στην Τ.Κ. Πρινές του δήμου Ρεθύμνου Κρήτης.

»Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων σε άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Πιθάρι του δήμου Χανίων Κρήτης.»

Αυτά τα πρόστιμα προβλέπει ο νόμος

Οι αποφάσεις για τα πρόστιμα βασίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), όπωε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτά ορίζονται ως εξής:

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200€) και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).