Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με τις νέες αποδοχές για 660.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπει κατά μέσο όρο αύξηση με ένα μισθό τον χρόνο, ενώ ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά αυξήσεων για δικαστικούς, γιατρούς ΕΣΥ και καθηγητές ΑΕΙ.

Με αναλυτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που φέρνει προ… 15ετίας μνήμες, όταν χαρασσόταν ετήσια εισοδηματική πολιτική, ενεργοποιούνται από την Πρωτοχρονιά οι νέοι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα, ενώ με ειδικές κατά περίπτωση εγκυκλίους θα παίρνουν σάρκα και οστά τα κίνητρα απόδοσης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

– Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων προσαυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897. Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των 70 ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 840 ευρώ, δηλαδή περίπου ένας μισθός ετησίως για όσους λαμβάνουν τον εισαγωγικό.

– Η οικογενειακή παροχή αυξάνεται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δύο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Έτσι, ένας δημόσιος υπάλληλος με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, ή 50 ευρώ με δύο και άνω παιδιά. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 240 – 600 ευρώ επιπλέον, αντίστοιχα.

  • Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης. Το επίδομα θέσης ευθύνης λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ένστολων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ. Σε ετήσια βάση λαμβάνουν, έτσι, αύξηση ίση με 4-5 μηνιαία επιδόματα επιπλέον όσων ήδη λάμβαναν ως τώρα κάθε χρόνο.
  •  Ένστολοι: Αύξηση 15 ευρώ στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας θα λάβουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Το ειδικό επίδομα λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι και αυξάνεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.
  • Αύξηση κατά 30% και στο επίδομα παραμεθορίου (στα 130 ευρώ από 100 που ισχύει ως τώρα ή 360 ευρώ επιπλέον ετησίως) για 21.200 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού, Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%.

Αυτό σημαίνει αύξηση αποδοχών που ξεπερνά τον έναν μηνιαίο μισθό επιπλέον. Για τους συγκεκριμένους λειτουργούς (12.500 δικαιούχοι) η αύξηση θα ισχύσει και αναδρομικά από 7/10/2022, σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ για όλους, αλλά και της οικογενειακής παροχής (επιδόματα τέκνων) τις οποίες λαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Η χιλιομετρική αποζημίωση για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας αυξάνεται στο ποσό των 20 λεπτών για κάθε χιλιόμετρο όταν η μετακίνηση γίνεται με χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου.

Τεράστιες αυξήσεις σε δικαστικούς και γιατρούς

Τα ποσά των ανώτατων ορίων αποδοχών και πρόσθετων απολαβών διαμορφώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2024 ως εξής:

  • Γενικός γραμματέας υπουργείου: 5.121 ευρώ.
  • Δικαστικοί λειτουργοί και Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: 8.426 ευρώ.
  • Ιατροί ΕΣΥ: 6.454 ευρώ.
  • Ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας: 5.615 ευρώ.
  • Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.: 5.269,88 ευρώ.