Τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν μέσω του πρώτου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην κατανομή των θέσεων ανά υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες – περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου.

Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στης ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν όσοι επιτύχουν στο πρώτο στάδιο.

Οι συγκεκριμένες θέσεις που θα αφορούν τους επιτυχόντες του διαγωνισμού θα καλύψουν για την επόμενη διετία (2023 – 2024) τις ανάγκες των οργανισμών του δημοσίου σε μόνιμες προσλήψεις. Ο διαγωνισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου.

Το Α.Σ.Ε.Π. μετά την υποβολή των αιτήσεων καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί. Ο έλεγχος του παραβόλου (ύψους 3 ευρώ) διενεργείται αυτόματα κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου.

Οι υποψήφιοι που δεν οριστικοποιούν την αίτησή τους, λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου, δεν εμφανίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Α.Σ.Ε.Π.. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν αποκλειόμενοι από τη διαδικασία λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Στον γραπτό διαγωνισμό συμμετέχουν οι παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ ΓΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ