Πιο αυστηρές κυρώσεις φέρνει ο νέος Κ.Ο.Κ, με στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 50% έως το 2030 και τη βελτίωση δεικτών όπως είναι η υπέρβαση ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Ένα από τα μέτρα θα είναι η βεβαίωση των κλήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να δοθεί τέλος στο σβήσιμο.

Παράλληλα, όμως, με την εφαρμογή ενός νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα επέλθουν και αλλαγές που έχουν ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του ΚΟΚ. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν πόρους των ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στην περιοχή των οποίων συντελέστηκε η παράβαση.

Εξαιτίας της πολύπλοκης διαδικασίας είσπραξης προστίμων, πολλοί Δήμοι είτε αδυνατούν είτε δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στη βεβαίωση αυτών των προστίμων και στην απόδοση των εσόδων στα ταμεία τους.

Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν μετατρέπονται σε έσοδα για τους ΟΤΑ που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Με τον νέο Κ.Ο.Κ., ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα δεν αλλάζει, μιας και θα συνεχίσουν να είναι οι Δήμοι.

Παρ’ όλα αυτά, θα συλλέγονται από ένα (όπως χαρακτηρίζεται) καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο στη συνέχεια θα τα κατανέμει στους Δήμους, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν για την υλοποίηση, αποκλειστικά, δράσεων οδικής ασφάλειας, όπως η βελτίωση των οδικών υποδομών εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του.

Παράλληλα, όσοι δήμοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν λόγω χρήματα για οδικές δράσεις, τότε δεν θα τα λαμβάνουν.

Το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας θα συλλέγει τα πρόστιμα

Πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπ. Οικονομικών, του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας). Οι αρμοδιότητές του:

– Το Ταμείο θα είναι ο βασικός μηχανισμός υποδοχής των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Στη συνέχεια θα προχωρά στην κατανομή των ποσών στους Δήμους με την ισχύουσα διαδικασία.

– Οι Δήμοι θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούν π.χ. στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας)

– Το Ταμείο θα εγκαθιδρύσει μηχανισμό εποπτείας των δράσεων οδικής ασφάλειας στη βάση δεικτών επίτευξης/επίδοσης.

– Θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικό ρόλο στους Δήμους

Τέλος, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια- όπου εντάσσονται ο νέος ΚΟΚ και το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας – έχει ως στόχο τη συγκρότηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστεί μια ψηφιακή διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.